Bioresonantie Therapie
Praktijk Welzijn Elburg
Facebook Praktijk Welzijn Elburg
Whatsapp Praktijk Welzijn Elburg

06-83898138

Bioresonantie

 

 

Overal in de natuur komen trillingen (resonanties) voor. Voor de mens zijn vooral geluids- en elektromagnetische trillingen van belang, zoals het licht en radiogolven. Ook het menselijk lichaam bestaat uit energie. Het lichaam is opgebouwd uit weefsels en organen, deze zijn ook weer opgebouwd uit celstructuren en cellen bestaan uit atomen. De wetenschap heeft ontdekt dat deze atomen zich gedragen als energie.Deze deeltjes trekken elkaar aan of stoten elkaar af, als gevolg hiervan ontstaan trillingen.

 

Deze trillingen hebben een elektromagnetische lading, frequentiepatronen genoemd. Vanuit de biofysica is bekend dat alle chemische processen in het lichaam geleid worden door elektromagnetische trillingen. Ziekteprocessen beginnen met verkeerde, disharmonische trillingen, die de chemische processen verkeerd aansturen.

 

Het mensenlijk lichaam zendt verschillende frequenties uit. Cellen, weefsels en organen hebben elk hun specifieke frequenties. Deze afzonderlijke frequenties staan met elkaar in verbinding en beïnvloeden elkaar. Het bioresonantie apparaat is in staat om deze elektro-magnetische trillingen van de patiënt op te vangen. Wanneer het lichaam uit balans is door al deze trillingen, kan de energie niet meer doorstromen. Organen werken niet meer zoals het hoort. Er ontstaan klachten en ziektes kunnen het gevolg zijn.

 

De frequenties van een gezond persoon hebben een andere structuur dan van een ziek persoon. De frequenties van gezonde mens zijn harmonisch en vrij van vervormingen, terwijl de frequenties van een zieke mens tevens disharmonische frequenties bevat.

Vergelijk het maar met de radio. Een radiozender zendt uit op bijvoorbeeld 700kHz. Wanneer het radiotoestel ook op deze zelfde frequentie wordt afgestemd ontvang je het gewenste programma (is communicatie).

 

 

 

Hoe werkt de bioresonantie therapie?

 

 

De bioresonantie therapie beïnvloedt met haar (aangepaste) trillingen op energetisch niveau de lichamelijke processen van de patiënt. Het bioresonantie apparaat zendt lichaamseigen trillingen uit die verstoringen in ons lichaam traceert en zo mogelijk opheft. Elektro-magnetische signalen, die in en om het lichaam aanwezig zijn, kunnen met behulp van elektrodes worden opgevangen. Deze electrodes worden via een kabel met een apparaat verbonden, signalen worden gefilterd, versterkt of teruggekoppeld en daarna teruggestuurd naar de patiënt. In het apparaat worden door een filter harmonische en disharmonische trillingen van elkaar gescheiden. Harmonisch wordt beschouwd als gezondheidbevorderend, disharmonisch als schadelijk. Harmonische trillingen worden versterkt of verzwakt teruggegeven, de disharmonische trillingen kunnen elektronisch in hun spiegelbeeld worden teruggekoppeld. Deze vorm van therapie ondersteunt het immuunsysteem en beschermt het lichaam tegen ongunstige invloeden.

 

Voordat er begonnen kan worden met de bioresonantie behandeling moet duidelijk zijn waar de klachten vandaan komen. Cellen, weefsels en organen hebben elektromagnetische eigenschappen. De elektrische stroompjes (trillingen) kunnen buiten het lichaam worden gemeten. Elke lichaamscel heeft zijn eigen frequentie. Met behulp van de bioresonantie apparatuur in combinatie met de  biotensor kunnen deze frequenties worden gemeten.


Door eventuele blokkades op te heffen kan het lichaam weer een beroep doen op het zelfherstellend vermogen.


Voor meer informatie over bioresonantie therapie kunt u hier de folder downloaden en hier meer informatie vinden over de behandeling.

 

Bezoekadres


Mast 47

8081NH Elburg


Email: info@praktijkwelzijn-elburg.nl

Tel: 06-83898138

Copyright © All Rights Reserved