Orthomoleculaire Geneeskunde
Praktijk Welzijn Elburg
Facebook Praktijk Welzijn Elburg
Whatsapp Praktijk Welzijn Elburg

06-83898138

 

 

"Laat uw voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding"

 

 

Orthomoleculaire Geneeskunde

 

In het lichaam vinden allerlei biochemische processen plaats. Deze biochemische processen moeten met elkaar in balans zijn. Bent u ziek, dan is deze balans verstoord en moet dus weer hersteld worden. Een orthomoleculair behandelaar geeft adviezen over de juiste voeding en leefstijl en om eventueel aanvullend bepaalde vitamines en mineralen te gebruiken.


De term ‘orthomoleculair’ is samengesteld uit de woorden “Orthos” en “Moleculair”. Orthos komt uit het Grieks en betekent: juist, waar of recht. Moleculair heeft betrekking op moleculen, de biochemische stoffen in het lichaam.

 

Orthomoleculaire geneeskunde houdt dus in dat de juiste moleculen in de juiste verhoudingen worden ingezet om de biochemische processen in het menselijk lichaam in balans te houden of terug te brengen.

Orthomoleculaire geneeskunde gaat, net als de reguliere geneeskunde, uit van de fysiologie en biochemie van het menselijk lichaam. De orthomoleculaire geneeskunde is dus een aanvulling op de reguliere zorg.

 

In de orthomoleculaire geneeskunde werkt men met gezonde voeding en supplementen die het zelf genezend en -herstellend vermogen van het lichaam ondersteunen.

Uw behandelaar gaat samen met u op zoek naar de oorzaak van uw klachten. Hoe werkt het lichaam, waarom bent u uit balans, hoe is de ziekte ontstaan en op welke manier kunt u deze herstellen?

 

Pas wanneer de oorzaak van een klacht wordt aangepakt kan het lichaam herstellen en komt het weer in balans waardoor uw klacht zal verminderen of verdwijnen. Begrijpen wat de oorzaak is van een klacht, is voor uw therapeut de eerste stap naar de oplossing.

Praktijk Welzijn Elburg

Behandeling

 

Tijdens een consult zal aandachtig worden ingegaan op uw klachten, voeding maakt hier een belangrijk deel van uit, maar het is ook van belang om te kijken naar andere factoren.

 

Om inzicht te krijgen in uw voedingspatroon is het van belang om te weten wat u aan voedsel en drinken binnen krijgt. Daarbij is het ook belangrijk om te weten of er voedingsmiddelen zijn die u slecht verdraagt. Er kan sprake zijn van een tekort of overmaat aan (voeding) stoffen die kunnen leiden tot een diversiteit aan klachten.

 

Met alle verkregen gegevens zal samen met u een behandelplan worden opgesteld. Dit behandelplan zal veelal bestaan uit een dieet, of advies in aanpassing van uw  voeding. Daarnaast kan worden geadviseerd om één of meer specifieke voedingssupplementen te gaan gebruiken als aanvulling.

Bezoekadres


Mast 47

8081NH Elburg


Email: info@praktijkwelzijn-elburg.nl

Tel: 06-83898138

Copyright © All Rights Reserved